برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3366)

2-4. نگرشی به آیات قرآن کریم در زمینهی شناخت دشمنان……………………………………………..19 2-4-1. کید19 2-4-1-1. بررسی آیات «کید»20 2-4-2. مکر22 2-4-2-1. نکاتی در مورد واژه مکر24 2-4-2-2. بررسی آیات «مکر»26 2-4-2-3. فرق بین کید و مکر27 2-4-3. ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3365)

-3-5شباهت سازهای دوره ایلام با سازهای ایران معاصر…………………………………………………………..136فصل پنجم: جمع بندی و نتایج-1-6نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………..151منابع1-1-مقدمه اهمیت مطالعاتی که در باره فرهنگ و تمدن جوامع مهم بشری که تاثیر بسزایی در شکل گیری و تکامل زندگی ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق رایگان c (3362)

3-8-7- طرز تهیهی محلولها481- بافر50x TAE482- محلول رنگ آمیزی اتیدیوم برماید (10mg/ml)483-8-8- بررسی کمی بیان ژن با استفاده از روش واکنش زنجیرهای پلیمرازپیوسته493-8-8-1-روش Ct مقایسهای برای کمی سازی نسبی503-8-6- آنالیز آماری52فصل چهارم نتایج 4-1- بررسی ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3361)

تا همین اواخر هیچ تعریف بالینی پذیرفته شده جهانی برای PCOS وجود نداشت. در طول سه دهه گذشته، تحقیقات نشان دادند که PCOS یک وضیعت هتروژن است. علائم و نشانه های مربوط به PCOS مورد ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ مقاله c (3359)

1-1-3- جامعه‌ی آماری……………………………………………………………………………………………90 2-1-3- واحد ثبت و شمارش…………………………………………………………………………………..91 3-1-3- واحد متن(فحوا)………………………………………………………………………………………….91 4-1-3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………92 5-1-3- تجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….92 6-1-3- محاسبه‌ی حجم نمونه………………………………………………………………………………….93 7-1-3- قواعد کدگذاری…………………………………………………………………………………………93 8-1-3- متغیر و رده‌های ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع و ماخذ تحقیق c (3356)

3-6-1-جایگاه دین رسانه ای و دین عامه973-6-7-مولفه های دینی فرهنگ عامه1003-7-1- نماز درمعتقدات عامه1023-7-2- احترام1063-7-3-جلوه های آیینی احترام درنام گذاری نوزاد1083-7-4- ازدواج1083-7-5- مرگوسوگواری1093-8- نقد و بررسی یک فیلم :به همین سادگی1103-8-1- نگاهی به چند مولفه ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3355)

عنوان صفحه 1- فصل اول: کلیات تحقیق11-1-‌ طرح مسئله22-1- ضرورت و اهمیت تحقیق33-1- هدف‌های تحقیق44-1- سؤال‌های تحقیق45-1- تعریف مفاهیم و مقوله‌ها52- فصل دوم: مبانی نظری تحقیق71-2- بررسی تحقیقات پیشین82-2- مبانی نظری تحقیق131-2-2-‌ مفهوم ایدئولوژی و ادامه مطلب…