پایان نامه

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (3349)

5-1- فرضیات تحقیق116-1- تعریف مفاهیم122- فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق1-2- پیشینه تحقیق171-1-2- تحقیقات داخلی172-1-2- تحقیقات خارجی202-2- چارچوب نظری سرمایه اجتماعی241-2-2- سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید242-2-2- مفهوم سرمایه و ابعاد آن273-2-2- تاریخچه مفهوم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع مقاله c (3350)

4.1.3 گفتگو …………………………………………………………………………………………………………………414.1.4 زمان و مکان ………………………………………………………………………………………………………..414.1.5 زاویه دید……………………………………………………………………………………………………………..424.2 اقتباس انواع و شیوه ها………………………………………………………………………………………………………….444.2.1 اقتباس و دیدگاه‌ها…………………………………………………………………………………………………444.2.2 انواع و شیوه‌های اقتباس…………………………………………………………………………………………514.2.3 روند اقتباس از داستان به فیلمنامه…………………………………………………………………………….544.2.4 وفاداری و اقتباس………………………………………………………………………………………………….634.3 نگاهی اجمالی به مهم‌ترین آثار ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3351)

متن مناظره اول امام جواد(ع) با یحیی بن اکثم:49تحلیل و بررسی ظرفیت‌های نمایشی در مناظره اول:54متن مناظره ی دوم و تحلیل آن:64تحلیل بررسی ظرفیت‌های نمایشی مناظره ی دوم:66متن مناظره ی سوم:67تحلیل متن مناظره ی سوم:69سوم: ادامه مطلب…

By 92, ago